if yo name shamira yous a bitch

More memes featuring Tough Spongebob