"That shaun king guy, he how you say... faggot? yes, faggot and jew."

More memes featuring blikje in de water