Then he said, he rushed for 1, 349yds rushing!!

More memes featuring Yo Dawg