היי ראיתם שיאן הוריד את הגשר?

More memes featuring Slowpoke